top of page

Algemene voorwaarden

Door onze website en diensten te gebruiken, gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden en onze privacy policy.

 

1. CONTACTFORMULIER EN AFSPRAAK BOEKEN

U kan het contactformulier invullen, hiermee geeft u toestemming om u rechtstreeks via uw opgegeven e-mail adres of telefoonnummer te contacteren om meer informatie te verstrekken over onze diensten of een afspraak in te boeken. Indien u meteen een afspraak (kennismaking) met ons vastlegt via de pagina www.ciaomatchmaking.be/boekkennismaking gelieve dan steeds op het geboekte tijdstip op de afspraak te arriveren (online of op locatie). Indien u verhindert ben, dient u dit dan minstens 24u op voorhand laten weten aan onze medewerkers. Indien u een eerste vrijblijvende kennismaking boekt en deze plaats vindt met een van onze medewerkers is het achteraf niet meer mogelijk om nogmaals een vrijblijvende kennismaking te boeken en te laten plaatsvinden gedurende de termijn van 1 jaar te rekenen vanaf de datum van de eerst geboekte kennismaking. Verdere informatie omtrent onze diensten kan steeds telefonisch of per mail worden ingewonnen. 

 

2. KLANTEN EN CONTACTEN

Elke klant die gebruik maakt of wilt maken van onze diensten moet vrijgezel zijn. Er moet steeds respectvol worden omgegaan met onze werknemers alsook met de potentiële matches waaraan u wordt voorgesteld. Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet mag Ciao matchmaking u haar diensten weigeren.

 

3. AANSPRAKELIJKHEID

Ciao matchmaking kan nooit en op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor elke vorm van gebeurlijke schade aan en/of diefstal van persoonlijke goederen. 

Ciao matchmaking is ook niet aansprakelijk voor ongevallen.

Ciao matchmaking is evenmin aansprakelijk voor de verdere contacten die voortvloeien uit de door haar gemaakte matches. Wij staan erop dat de contacten die uit onze service voortvloeien steeds vlot en aangenaam verlopen; indien er ongepast gedrag wordt vertoond vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk te melden aan de medewerkers zodat deze de nodige stappen kunnen ondernemen.


Elke klant is verantwoordelijk voor het meedelen van zijn/haar gegevens. Ciao matchmaking zal nooit volledige persoonsgegevens meedelen aan derden, tenzij de klant hier zijn/haar uitdrukkelijke toestemming om geeft.

 

Ciao matchmaking heeft het recht om iemand, zonder verantwoording te moeten afleggen, de toegang te ontzeggen tot haar diensten. Onder meer, maar niet enkel, wegens:

  •         ongepast gedrag naar de medewerkers of voorgestelde contacten

  •         het verspreiden van persoonlijke gegevens van contacten die voortvloeien uit onze service 

 

Ons ondernemingsnummer is 1000.673.873.

bottom of page